Corner-3

Vzdelávanie

Úzko spolupracujeme s poprednými slovenskými a zahraničnými univerzitami. Mnohí absolventi univerzít jednotlivých programov (bakalársky / magisterský / doktorandský) svoje záverečné práce realizovali priamo u nás, alebo s našou spoluprácou a následne najlepším z nich bola ponúknutá dlhodobejšia spolupráca.