Corner-3

Služby

  • počítačová simulácia technologických procesov (prúdenie plynov a kvapalín, teplotné pole, mechanické namáhanie)
  • vývoj experimentálnych zariadení  pre výrobu a charakterizáciu solárních článkov
  • dlhodobá analýza prevádzky solárnych článkov a panelov v reálnych podmienkach
  • vývoj a vyhodnotenie výrobných technológií
  • charakterizácia solárnych článkov a modulov
  • klimatické skúšky solárnych panelov
  • analýza vád solárnych panelov
  • overovanie kvality substrátov

Fotogaléria