Corner-3

Partneri

Dôraz je kladený na úzku spoluprácu s výskumným pracoviskom.