Corner-3

Cieľe

Jedným z hlavných cieľov výskumných organizácií v oblasti fotovoltiky je zvýšenie konverznej účinnosti solárnych článkov, následne panelov a zníženie ceny týchto produktov. K týmto cieľom sa pripájame aj my, avšak navyše sa snažíme vychovávať novú generáciu mladých špecialistov. Ďalším cieľom je zvyšovanie povedomia o našich výskumných aktivitách a o samotnej fotovoltike. Z tohto dôvodu sa naši odborníci zúčastňujú mnohých konferencií, seminárov a sedení, kde sa s nimi môže zoznámiť aj neodborná verejnosť. Napríklad: Slovenská fotovoltická konferencia, Európske dni slnka atď.