Živnostenské oprávnenia

  • Projektovanie elektrických zariadení
  • Montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení
  • Vykonávanie stavieb, ich zmien a odstraňovanie
  • Výroba, inštalácia a opravy elektronických zariadení
  • Obchodná činnosť v rozsahu kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj
  • Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied alebo spoločenských vied
  • Poradenská činnosť v odbore fotovoltiky
  • Organizovanie výstav, veľtrhov, prehliadok a obdobných akcií
  • Poskytovanie software a poradenstvo v oblasti hardware a software reklamná činnosť
  • Vydavateľské a nakladateľské činnosti sprostredkovanie služieb