Vízie, misie, cieľe

Od založenia spoločnosti v roku 1993 pracovníkmi výskumu a vývoja bývalej Tesly sa špecializujeme na oblasť fotovoltiky. Okrem výroby solárnych článkov z monokryštalického kremíka a panelov sa dlhodobo zaoberáme tiež projektovaním a realizáciami fotovoltických systémov a elektrární (FVS, FVE), dodávkami fotovoltických panelov a komponentov, riešením napájania priemyselných aplikácií aj elektrifikáciou miest bez elektrickej energie. 

Solartec dodáva svoje výrobky a služby zákazníkom k ich maximálnej spokojnosti. Zákazníci sú pre nás prioritou a ich spokojnosť nás motivuje k neustálemu zdokonaľovaniu kvality našich výrobkov a služieb. Kvalita výrobkov a služieb je určite závislá na kvalite našich zamestnancov. Vo všetkých oblastiach činnosti preto zamestnávame dlhodobo  najlepších dborníkov. Spolupracovníkov si vychovávame tiež z radov diplomantov a študentov doktorandského štúdia, ktorí v našej spoločnosti realizujú svoje vedecké práce. Mnoho skúseností sme nazbierali z dlhodobej spolupráce v medzinárodných projektoch aj z dodávateľských vzťahov a náročným vstupom na európske, americké, ale aj japonské trhy, kde sme kvalitou našich výrobkov vždy uspeli. 

Našim cieľom vo vzťahu k zákazníkom je predovšetkým ponuka optimálneho riešenia a dlhodobá garancia kvality výrobkov i služieb.