Sponzorstvo

Solartec je sponzorom Thaya Boxu na Sicílii

    Sponzoring 6Firma Solartec je sponzorom Thaya Boxu na Sicílii

   So solárnym panelom cez Atlantik

Sponzoring 5AtlantikFirma Solartec dodala na jachtu Davida Křížka špeciálny 50Wp panel. David Křížek sa zúčastnil extrémneho závodu cez Atlantik - TRANS 6.50. 26.10.2007 17:54 preletel cieľom na skvelom 3. mieste

Podaj ruku Zemi

Sponzoring 4Firma Solartec darovala ceny (fotovoltaické spotrebiče a stavebnice) pre vedomostnú súťaž "Podaj ruku Zemi", ktorá prebehla na jar 2007 v rámci kampane "Jar pre Zem" organizované Ministerstvom Životného prostredia. Cieľom súťaže je rošiřování vedomostí detí o obnoviteľných zdrojoch energie. Podrobnejšie informácie vrátane kalendára akcií nájdete na webových stránkach Ministerstva Životného prostredia

Vrtulníčkami pre TEREZU

Sponzoring 3Firma Solartec darovala občianskemu združeniu TEREZA 14 ks vrtulníčků na solárny pohon pre ocenené školy v medzinárodnom projekte Zelená škola. Projekt je určený základným aj stredným školám a kladie si za cieľ prepojiť environmentálnu výchovu v škole s konkrétnymi praktickými krokmi, ktoré vedú k ekologizácii školy. Akcia bola usporiadaná združením TEREZA v spolupráci so Senátom Slovenskej republiky. Slávnostné vyhlásenie medzinárodných titulov prebehlo vo Valdštejnskom paláci dňa 27. júna 2006.

Expedícia Cho Oyu

Sponzoring 2Solartec sponzoroval expedíciu Cho Oyu 2005. Naše fotovoltaické panely uspeli aj v extrémnych vysokohorských podmienkach. Pri výbere dodávateľa fotovoltiky bola kľúčová predovšetkým spoľahlivosť a skúsenosti dodávateľa.

Denník horolezcov

Expedícia Vesmír

Sponzoring 1Projekt "Expedícia vesmír" prebieha pod záštitou vedeckej rady Akadémie vied ČR; podporuje ho aj Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR. Jedným z hlavných sponzorov veľkolepej akcie je samozrejme aj spoločnosť Solartec sro, ktorá akciu podporila dodávkou fotovoltických panelov.

Viac podrobností