O nás

Od založenia spoločnosti v roku 1993 pracovníkmi výskumu a vývoja bývalej Tesly sa špecializujeme na oblast fotovoltiky. Okrem výroby solárnych článkov z monokryštalického kremíku a panelov sa dlhodobo zaoberáme tiež projektováním a realizáciami fotovoltických systémov a elektrárni (FVS, FVE), dodávkami fotovoltických panelov a komponentov, riešením napájania priemyslových aplikacíi elektrifikacíou miest bez elektrickej energie.

Solartec dodává svoje výrobky a služby zákazníkom k ich maximálnej spokojnosti. Zákazníci sú pre nás prioritou a ich spokojnosť nás motivuje k neustálemu zdokonalovaniu  kvality našich výrobkov a služieb. Kvalita výrobkov a služieb je isto závislá na kvalite našich zamestnancov. Vo všetkých oblastiach činnosti preto zamestnávame dluhodobo  najlepších odborníkov. Spolupracovníkov si vychováváme tiež z radov diplomantov a doktorantov, ktorí v našej spoločnosti realizujú svoje vedecké práce.
Mnoho skúseností sme nazbierali z dlhodobej spolupráce v mezinárodních projektoch i z dodavateľských vzťahov na náročné europské, americké, ale aj japonské trhy, kde sme kvalitou našich výrobkov vždy uspeli.

Našim cieľom vo vzťahu k zákazníkom je predevšetkým ponuka optimálneho riešenia a dlhodobá garancia kvality výrobkov aj služieb.

Fotogaléria