História a súčastnosť

 • 1989 – začiatok vývoja technológie solárnych článkov (budúcími spoločníkmi v bývalom s.p. Tesla Rožnov)
 • 1993 – SOLARTEC s.r.o. – založenie spoločnosti
 • 1993 – naviazanie spolupráce s českými univerzitami - prednášanie odborníkov spoločnosti Solartec na VŠ
 • 1994 – vybudovanie výrobnej linky a výroba solárnych článkov vlastnou technológiov
 • 1997 – prvé mezinárodný grantový projekt EC - 1st PV Facade in the Czech Republic one of the first colored Facadee Worldwide
 • 1997 – prvá inštalácia FV systému – začiatok inštalácíi FV systémov „na kľuč“
 • 1998 – dodávka SC na inštaláciu fasády v Japonsku (YKK Tokio)
 • 1999 – realizácia prvej "väčšej" inštalácie FVS pripojenej do síete na budove v ČR - 6kWp farebná fasáda Corinthia Panorama Hotel Praha
 • 2002 – realizácia prvej inštalácie 20kWp v ČR pripojenej do rozvodnej síete
 • 2003 – unikátne vlastné technológie BIPV (integrácia FV do budov) - projekt vedy a výzkumu
 • 2004 – prvý projekt „zahraničnej rozvojovej pomoci“ – elektrina pre školy v Keni
 • 2007 – spusteníe novej modernej linky na výrobu solárnych článkov (velikost SČ 5" a 6")
 • 2008 - certifikácia podľa ISO 9001: 2000
 • 2009 - prvý väčší projekt inštalácie FVE na zemi 2MWp
 • 2011 - certifikácia podľa ISO 9001: 2008
 • 2011 - projektovanie a realizácia výstavby najväčšieho solárneho parku na slovenskom (34 MWp) - 23 MWp
 • 2012 - spoločnosť prešla omladením loga a korporátneho vzhľadu, tzv. "Rebranding" (viz. Fotogaléria nižšie)
 • 2013 - založenie spoločnosti SOLARTEC HOLDING a.s.
 • 2014 - reorganizácia spoločností do holdingovej štruktúry usporiadania
 • 2014 - 2020 skupina SOLARTEC postupne rozširuje svoje pôsobenie na mnohých trhoch v Európe - Česko, Slovensko, Poľsko, Taliansko, Rumunsko, Bulharsko, Srbsko, Ukrajina a ďalších
 • 2021 - SOLARTEC prevádzkuje klientom viac ako 130 MWp fotovoltaických elektrární

Prehľad činností

FV projekty

 • projektovanie fotovoltických elektrárni
 • realizácia fotovoltických elektrárni
 • BIPV (integrácia FV do budov)
 • projekty zahraničnej rozvojovej spolupráce

Služby

 • konzultácie
 • jednanie s energetickými závodmi
 • vybavovanie licencíí na výrobu elektriny zo slnka
 • návrhy fotovoltických systémov a zpracovanie projektových dokumentacíi
 • záručný aj pozáručný servis
 • technická podpora
 • výstavy, workshopy a školenia
 • spolupráca s vedeckými a vzdelávacími strediskami

Predaj

 • sady fotovoltických systémov
 • priemyslové aplikáce
 • veľkoobchod

Veda a výskum

 • riešeníe vedeckých úloh ČR i Európskej komisie
 • inovácia vlastnej produkce

Servis, monitoring a diagnostika FVE

 • Dispečerský monitoring
 • Analýza statistických dát k odhaľovaniu skrytých vád
 • Software klienta prístupný odkiaľkolvek na svetě
 • Nezpochybnitelné podklady pre reklamačné jednanie
 • VA analýza – Flash test
 • Termokamera
 • Elektroluminiscence
 • Mobilné meranie VA charakteristik

Výroba

 • solárne články (základný produkt)
 • farebné a koncentrátorové články
 • svetelné senzory
 • rezy solárnych článkov
 • fotovoltické izolačné dvojsklá

Fotogaléria