Corner-2

Referencie

Na rodinných domech
Na rodinných domoch

Inštalácia na strechách rodinných domov patrí na rozvinutých trhoch s fotovoltikou medzi najrozšírenejšie, vďaka celkovo nižším nákladom na inštaláciu ...

Veřejné budovy
Verejné budovy

Na verejných budovách je fotovoltika okrem ekonomickej výhodnosti, tiež zaujímavá demonštrácia použitia obnoviteľného zdroja ...

Školy a univerzity
Školy a univerzity

V rámci projektu Slnko do škôl, sme inštalovali rôzne veľké systémy tiež k študijnym účelom ...

Na volné ploše
Na volnej ploche

 Solartec minulý rok postavil cez 25MWp na slovensku v Lučenci ...