Corner-2

Realizácia na kľúč

Návrh technického riešenia je vždy realizovaný z množstva podkladov pre konkrétnu inštaláciu a vychádza z dlhoročných skúseností pracovníkov spoločnosti Solartec s.r.o. s projektováním a s inštaláciou fotovoltických elektrární v Českej, Slovenskej republike aj v zahraničí.

V technickom riešení návrhu je navrhnuté optimálne rozloženie panelov pre maximálne využitie plochy strechy, aby pre Vás bol efekt ekonomicky nejvýhodnější.

Hlavné komponenty:Schema Domu Cz

Fotovoltické panely

Sú kľúčovým komponentem a slúžia k samotnej premene slunečného žiarenia na elektrický prúd (avšak len jednosmerný). Panely sa vyrábajú rôznymi metódami, ale najpoužívanějšíe sú panely z kryštalického kremíku a sú schopné vyrábať elektrinu aj keď je napr. zamračené (pri tzv. difúznom svetle)

Striedače

Striedač je elektrické zaríadenie meniace jednosmerný prúd z fotovoltických panelov (jednosmerný prúd je potrebné v rozvodoch automobilov) na prúd striedavý aký poznáme z elektrickej zásuvky v domových rozvodoch. Toto zariadenie je tiež zároveň riadiacim centrom celého systému a má dalšie doplnkové funkcie (napr. monitorovanie).

Konštrukcie

Fotovoltické panely sú na streche pripevneé rôznymi konštrukciami, systémy pre veľa druhov strešných krytín a typov striech.