Corner-2

Analýza a návrh

Inštalácia na strechách rodinných domov patrí medzi najrozšírenejšie na rozvinutých trhoch s fotovoltikou. Vďaka celkovo nižším nákladom na inštaláciu a dostupnosti výstavby takmer na každom dome.

Fotovoltiku je možné inštalovať na všetky typy striech bez nutnosti zásahu do izolačných vrstiev.