Corner-2

Schéma možného zapojenia

Schéma systému pripojeného na elektrickú sieť

Systém je pripojený k elektrickej sieti (GRID-ON)

Systém je připojený k elektrické síti (GRID-ON)

Schéma izolovaného systému (ostrovná prevádzka)

Systém nie je pripojený k elektrickej sieti (GRID-OFF)

Systém není připojený k elektrické síti (GRID-OFF)

Schéma hybridného systému

Systém nie je pripojený k elektrickej sieti (GRID-OFF)

Systém není připojený k elektrické síti (GRID-OFF)