Corner-2

Informácie o fotovoltike

Fotovoltika je alternatívny spôsob výroby elektrickej energie premenou zo slnečného žiarenia.

Princip Fotovoltaiky
Princíp fotovoltiky

Fotoelektrický jav objavil Alexandre Edmond Becquerel v roku 1839 a dodnes využívame jeho poznatky ..

Legislativa
Legislativa

Distribučná spoločnosť na základe zákonov prijatých od EÚ musí vykupovať energiu z obnoviteľných zdrojov ...

Návrh ostrovniho FV systému
Návrh ostrovného FV systému

Vlastníte chatu, chalupu, karavan, jachtu, alebo akýkoľvek iný občiansky či priemyselný objekt v mieste, kde nie je privedená elektrina z rozvodnej siete? ...

Státní podpora fotovoltaiky
Vládna podpora fotovoltiky

Podľa aktuálnej slovenskej legislatívy sú pre pripojenie fotovoltických systémov do 100kWp inštalovaných na strechách koulaudovaných budov v roku 2012 ...

Schéma možných připojení
Schéma možných pripojení

Fotovoltický systém môžeme pripojiť k sieti, môže však tiež fungovať autonómne či ako hybridný systém ...